Том 1, № 23 (2013)

Література в контексті культури

Зміст

Статті

ДО ПРОБЛЕМИ ВАРІАТИВНОСТІ СТИЛЮ ТА РИТОРИКИ БАРОКО В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ XVII ст. PDF
А.В. Безруков
ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ТРИЛОГИИ У. БЕРРОУЗА «ГОРОДА КРАСНОЙ НОЧИ» PDF (Russian)
О.В. Беляева
ФАТУМ ТА ПРОКЛЯТТЯ ЯК ЧИННИКИ ДЕСТРУКЦІЇ НАЦІЇ В РОМАНІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА «ЧОРНИЙ ВОРОН» (ҐОТИЧНИЙ ТА ПОСТМОДЕРНИЙ АСПЕКТИ) PDF
Н.В. Букіна
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КРИТИЧЕСКИХ ПОИСКОВ Л. ШЕСТОВА PDF (Russian)
Е.С. Буркова
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО PDF
Н.В. Галушка
ОСНОВНІ ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ТРАГЕДІЇ DE CASIBUS У П’ЄСІ КРІСТОФЕРА МАРЛО «ПАРИЗЬКА РІЗАНИНА» PDF
В.В. Георгієвська
РУССКИЙ ОЧЕРК 90-х ГОДОВ ХХ ВЕКА PDF (Russian)
Е.А. Гусева
ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ PDF
А.В. Зайцева
ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ PDF
А.В. Зайцева
МОТИВ СМЕРТИ В ТРИЛОГИИ Ф. СОЛОГУБА «ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА» PDF (Russian)
Д.А. Зубарь
КОНЦЕПЦИЯ ГЕНДЕРА В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЕ PDF (Russian)
К.В. Краева
«ОБРАЗ АНТИЧНОСТІ» У ТВОРЧОСТІ А. МЕРДОК PDF
О.В. Левченко
ЛІТЕРАТУРНА ІСТОРІЯ І СЕМАНТИКА ОБРАЗУ МАТІНКИ ГУСКИ: ДО ПИТАННЯ ҐЕНЕЗИ ФРАНЦУЗЬКОЇ КАЗКОВОСТІ PDF
Г.Є. Нікітіна
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ И РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ В РОМАНЕ Д. ЛИПСКЕРОВА «ВСЯКИЙ КАПИТАН – ПРИМАДОННА» PDF (Russian)
В.А. Омельяненко
САМОУБИЙСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ PDF (Russian)
Н.Ю. Панова
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ В ДНЕВНИКЕ Ю. НАГИБИНА PDF (Russian)
Е.В. Пономарёва
ТИПЫ ДВОЙНИКОВ В РУССКОЙ ПРОЗЕ В. НАБОКОВА PDF (Russian)
Д.А. Погорелова
ТВОРЧЕСТВО О. УАЙЛЬДА В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ PDF (Russian)
О.Р. Посудиевская
ІМАНЕНТНА І СУБ’ЄКТИВНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ АРХЕТИПУ БАТЬКІВЩИНИ В ПОЕЗІЇ І. ДРАЧА PDF
І.В. Процик
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕЛЬЕТОНА НА ПРИМЕРЕ САТИРИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ Д. Л. БЫКОВА «ГРАЖДАНИН ПОЭТ» И «ГОСПОДИН ХОРОШИЙ» PDF (Russian)
Е.В. Сидорчук
РОМАН АЙРИС МЕРДОК «THE FLIGHT FROM THE ENCHANTER»: ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ PDF (Russian)
Н.В. Шеин
ЛІТЕРАТУРНА ПАРОДІЯ ЯК ФОРМА ТВОРЧОГО СПРИЙНЯТТЯ КНИГ ДЖ. К. РОУЛІНГ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ТА РЕЦЕПЦІЇ PDF
І.В. Шпак
БАГАТОЖАНРОВІСТЬ У ПРОЗІ ЮРІЯ ЯРМИША PDF
О.В. ЯкубаЗбірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.